Welkom

Welkom op de website van Stichting Onderwijsbegeleiding

Onze doelstelling is het verlenen van steun aan jongeren die het nodig hebben om extra begeleid te worden voor wat betreft informatieverwerking, maar juist ook op het gebied van motivatie en zelfvertrouwen. Zo komen hun talenten verder tot uitdrukking, en dat is van groot belang voor hun maatschappelijke ontplooiing en welzijn.

Kerntaak
Stichting Onderwijsbegeleiding verwezenlijkt haar doel door het genereren van financiële middelen om huiswerkbegeleiding te kunnen geven, maar ook om training te geven aan hun ouders/verzorgers. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het ideële werk van de Stichting Onderwijsbegeleiding wordt voor het grootste deel gedaan door vrijwilligers die capabel zijn om de doelstellingen van Stichting Onderwijsbegeleiding te verwezenlijken. Te weten: docenten uit het onderwijs, jeugdzorg, ervaringsdeskundigen, bestuurders en verder iedereen die kundig is om een van deze of aanvullende taken te realiseren. Zie onderstaande slideshow voor meer informatie.

Hebt u een vraag of wilt u zich inzetten voor onze stichting, vul dan het contactformulier in.
U kunt natuurlijk ook een email sturen of bellen.

  • info@onderwijsbegeleiding.net
  • 06-588 22 688