Bestuur

Het bestuur werkt onbezoldigd

"Ik vind het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om zichzelf te ontwikkelen en om de potentie die een kind heeft eruit te laten komen. Door extra persoonlijke begeleiding krijgt het kind de aandacht waardoor het de dingen die het net niet snapte met extra uitleg wel begrijpt. Hierdoor krijg je een betere ontwikkeling en worden de kansen op een goede toekomst vergroot."

"Het Twents is een prachtige taal met vele fraaie gezegdes en woorden. Zonder een ander woord te kort te willen doen vindt ik de woorden “Noaber” en “Noaberplicht” prachtig. Het dekt voor een groot deel de lading van de activiteiten van S.O.B. Stichting Onderwijs begeleiding. Ieder kind verdiend de kans om zijn talenten optimaal als mogelijk te ontwikkelen en te kunnen benutten. Soms lukt dat niet alleen en daar komt de Twentse “Noaberplicht” om de hoek kijken dan is een helpende, stimulerende hand, van derden, veelal een welkom gebaar. Maar mocht die helpende hand niet direct voor handen zijn, als het gaat om hulp bij onderwijs buiten de schoolse activiteiten, dan kan de S.O.B. een helpende hand bieden. Samen met een fraai gemêleerd en gemotiveerd gezelschap mogen wij het bestuur vormen van de Stichting Onderwijs Begeleiding. En ik ben blij en trots dat ik op die manier mijn steentje kan en mag bijdragen"

"Iedereen verdient een gelijke kans om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat begint bij dezelfde kansen voor kinderen en jongeren. Stichting Onderwijsbegeleiding draagt hier een steentje aan bij door een totaalpakket te bieden waarmee leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs goed kunnen meekomen op school. Het is mooi daar onderdeel van uit te maken."

"Kansengelijkheid. Een belangrijk onderwerp in deze tijd waarin steeds meer kinderen opgroeien in armoede. Stichting Onderwijsbegeleiding zet het "erover praten" om in het daadwerkelijk tegengaan van de gevolgen. De Stichting biedt alle leerlingen, ongeacht hun situatie, begeleiding bij het plannen en maken van schoolwerk. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ouders. Een voorwaarde om goede resultaten te halen! Met hen wordt besproken wat nodig is om hun kind te helpen met meer plezier en naar school te gaan en beter te presteren! Door sponsoring, subsidies en een tomeloze inzet van vrijwillige begeleiders is de stichting uitgegroeid tot een stevige organisatie die nu in Twente al honderden leerlingen begeleidt. Ik heb de ontwikkeling vanaf het begin meegemaakt en ben maar wat trots dat ik nu bestuurslid mag zijn!"

"Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichzelf te ontplooien ongeacht zijn of haar situatie en achtergrond. Investeren in kinderen is investeren in de toekomst. Stichting onderwijsbegeleiding doet dit fantastisch door kinderen een helpende hand toe te rijken en ouders hierin te ondersteunen. Ik vind het prachtig om hier een onderdeel van te zijn en mijn steentje te kunnen bijdragen."

Team

Stichting STIP

De werk organisatie van Stichting Onderwijsbegeleiding voeren we uit vanuit de stichting STIP. STIP verzorgt naast Stichting Onderwijsbegeleiding ook de uitvoering voor de School’s cool Twente (ScT).

Beide Stichtingen Stichting Onderwijsbegeleiding en School’s cool Twente werken ongeveer voor dezelfde doelgroep, in hetzelfde werkgebied en soms met overlappende problematiek of oplossingen. Door vanuit één werkorganisatie te werken, en zelfs op dezelfde plek, merken we dat we elkaar versterken en kostenbesparend kunnen werken door de overlap in werkgebieden en problematiek.
Dit is bijvoorbeeld:

  • Op de contacten met de scholen
  • De contacten met fondsen waar we werven
  • De intervisie onderwerpen
  • Aanpak van problematiek waar we soms tegenaan lopen
  • Sociale kaart en samenwerken met andere organisaties in Twente
  • Financiële administratie
  • HR
  • Doorverwijzen van kinderen
  • Communicatie en sociale media.