Visie en Missie

Wij ondersteunen jongeren én hun ouders!

Visie

Wij willen voorkomen dat jongeren aan de zelfkant van de maatschappij terecht komen. Iedereen verdient een kans om een goede plaats te verwerven in de maatschappij. Daarbij is onderwijsbegeleiding door middel van training en lesgeven slechts een klein onderdeel van de ervaringen waarin jongeren zich ontwikkelen.
Ervaringen waarin mensen leren zijn vaak informeel van aard maar wel gepland en uitermate belangrijk! Gepland faciliteren van leerervaringen noemen we instructie. Voorbeelden van instructie die buiten de school plaats moeten vinden zijn:

  • Waardering voor inzet tonen;
  • Een voorbeeldfunctie vervullen;
  • Perspectief bieden;
  • Zorgen voor de juiste condities waarin de jongere zich kan concentreren;
  • Stimuleren en motiveren door te zetten wanneer iets niet direct lukt;
  • Bijbrengen van studievaardigheden;
  • Vakinhoudelijke ondersteuning bieden bij het maken van huiswerk.

Wanneer jongeren deze begeleiding krijgen, groeien ze in niveau, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en motivatie.

Missie

Wij bieden kansarme jongeren de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen. Door het stellen van doelen en daar naartoe werken bieden wij deze jongeren perspectief. De stichting wil de jongeren motiveren voor de langere termijn. Schooluitval proberen we hiermee te voorkomen. Alleen zó kunnen jongeren als volwaardig lid van de maatschappij functioneren. Onze missie is drieledig:

  • Handvatten bieden aan ouders om hun kinderen te helpen en zelf meer te participeren in de samenleving. We doen dit o.a. door thema-avonden te organiseren.
  • Structuur en rust bieden aan de jongeren;
  • Studenten hebben een voorbeeldfunctie. In de ondersteuning van jongeren fungeert de begeleidende student als rolmodel en coach op zowel cognitief als gedragsmatig vlak.

Door samen te werken met de school en met hulporganisaties zijn wij in staat veel te bereiken. We komen binnen bij de mensen die de ondersteuning hard nodig hebben. De stap om hulp te ontvangen is kleiner. Hierdoor krijgen we een beter beeld over de situatie en waar nodig kan naar de juiste instanties worden verwezen.