Medewerkers

Directeur, verantwoordelijk voor het welslagen van het project. De leidinggevende zorgt voor het onderhouden van contacten met externe partijen, de ontwikkeling van het project en de representatie naar stakeholders. De directeur krijgt een vergoeding in vorm van een salaris met onkostenvergoeding.

  • De coördinator, verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het dagelijkse werk, coördineren van de dagelijkse onderwijsbegeleiding, waaronder het mentorschap. Het organiseren en coördineren van de educatieve activiteiten voor jongeren en het coördineren van het ouder/verzorgerproject. Coördinatoren krijgen een (vrijwilligers)vergoeding.

Vrijwilligers en Studenten

De Stichting werkt met vrijwilligers die op velerlei wijze activiteiten voor de stichting verrichten, onder meer ter ondersteuning en versterking van de studenten.

  • Studenten en/of vrijwilligers voor het verzorgen van de onderwijsbegeleiding en alles  wat daar bij komt kijken volgens het protocol.

  • Rolmodellen, vrijwilligers uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,  enz. voor aanbieden educatieve activiteiten.

Onze Stichting zal uitsluitend een vergoeding bieden aan hen die een “nul-uren contract” ondertekend hebben. Het betreft hier studenten van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Het bieden van een vergoeding voor studenten is gebaseerd op de volgende overwegingen:

  • Studenten nemen een belangrijke plaats in binnen onze dienstverlening. Door het bieden van een vergoeding waarborgen wij de kwaliteit en de continuïteit van onze activiteiten.

  • Studenten beschikken over actuele kennis op verschillende gebieden en hebben een goede aansluiting met onze doelgroep (zelf nog steeds lerend en tevens recentelijk zelf doelgroep geweest van het onderwijs dat onze doelgroep momenteel geniet).

  • Een vergoeding van €10,- bruto is gebaseerd op een benchmark onder activiteiten van studenten op Universiteiten en Hogescholen. Daarbij concurreert onze Stichting met vele andere ‘bijverdien’-activiteiten van deze studenten, waarvoor vaak nog hogere bedragen worden vergoed.