Geschiedenis

Wim van der Boom (initiatiefnemer en directeur)

“In 2010 ben ik commercieel begonnen met huiswerkbegeleiding. Na inventarisatie op scholen bleek dat de ‘boven-‘ en ‘middenlaag’ van de samenleving huiswerkbegeleiding kunnen betalen, maar dat juist de kinderen van minder financieel draagkrachtige ouders dit het hardst nodig hebben. Naast de huiswerkbegeleiding hebben zij op andere vlakken ondersteuning nodig om hun onderwijsdoelstellingen te kunnen halen. Deze kinderen hebben veel tegenwerkende factoren, zoals sores thuis, schulden, drankmisbruik, geweld, echtscheiding, etc. De ouders missen het niveau, spreken de taal onvoldoende of hebben geen tijd voor hun kind ondanks welwillendheid.

Ik wilde ik niet voorbij gaan aan deze kinderen en heb risico’s genomen door af te buigen naar een maatschappelijke organisatie die algehele onderwijsbegeleiding biedt. Ik heb een Stichting in het leven geroepen om juist deze doelgroep verder te helpen, hun talenten te ontwikkelen en kans op een goede toekomst te bieden. De bedoeling is om het beste in de kinderen naar boven te halen, hen langdurig – tot aan hun diploma – bij te staan zodat zij op hun beurt weer een steentje aan onze samenleving kunnen bijdragen. De ouders volgen een ouder-/verzorgerproject en leren hun kinderen in relatie tot het onderwijs beter te begeleiden en zelf een goed voorbeeld voor hun kinderen te zijn.”