Preventiebesparing

Ons werk bespaart de overheid zowel op de korte als op de lange termijn al veel geld. Elke euro die geïnvesteerd wordt in ons concept levert een directe besparing op van drie euro.

De tendens van de overheid is dat zij de kansenongelijkheid erkent en kansen wil nivelleren. De provincie Overijssel heeft een subsidie toegekend om het concept provinciaal door te ontwikkelen, met gebruikmaking van een shared service center. Door het concept over een grotere groep te verdelen zullen de centrale kosten verhoudingsgewijs de komende jaren naar verwachting afnemen van 28,53% naar 20,86% van de totale kosten. Ook de kosten per deelnemende jongere dalen daarmee. Hierdoor kan nog efficiënter worden omgegaan met tijd, geld en energie.