Comité van aanbeveling

Universiteit Twente

De stichting Onderwijsbegeleiding kent
veel positieve krachten, waarbij de energieke en professionele leiding zeker genoemd mag worden. Met verhoudingsgewijs weinig mankracht en financiële middelen, zetten ze zich sterk in om de kwaliteit van het aanbod goed in kaart te brengen en op pijl te houden. Dit blijkt uit diverse activiteiten, zoals.: zelfevaluatie en evaluatie door externen (bijv. Universiteit Twente); en samenwerken met energieke partners (bijv. studenten uit de regio). Niet alleen de leerlingen, maar ook onze maatschappij heeft veel profijt van de goede onderwijsbegeleiding, zoals gegeven wordt door deze stichting. Daarom steun ik van harte Stichting Onderwijsbegeleiding – voor de gepassioneerde en uitstekende begeleiding die de stichting aan de leerlingen, en daardoor ook de maatschappij van regio oost, biedt!
Susan McKenney
Associate Professor
University of Twente & Open University of the Netherlands

Student Union

Goed onderwijs is erg belangrijk in onze maatschappij. Als een kind niet goed mee kan komen op school, bijvoorbeeld door een verstoorde leefomgeving, is het belangrijk dat hier iets aan gedaan wordt. Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland maakt zich hard voor deze kinderen. Middels onderwijs en geeft ze deze kinderen een eerlijke kans. Een kans die ze zonder deze begeleiding niet hebben.

De Student Union erkent het werk dat Onderwijsbegeleiding Oost Nederland doet. De Student Union is de overkoepelende organisatie van alle studenten en studentenverenigingen op de Universiteit Twente, waar ruim 8500 studenten bij aangesloten zijn. Een aantal van deze studenten werkt voor Onderwijsbegeleiding Oost Nederland, zodat de kinderen dezelfde kansen krijgen die zijzelf hebben gehad.

De kinderen op de basisschool of middelbare school zijn potentiele studenten aan de Universiteit Twente, mits ze de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien. Dat is precies wat de Stichting Onderwijsbegeleiding doet en daarom draagt de Student Union deze stichting een warm hart toe.

Twente Academy

De Universiteit Twente staat bekend om zijn goede wetenschappers. Veel van die wetenschappers hebben een indrukwekkende loopbaan, zowel op school als op het werk. En heus niet voor iedereen ging dat via de gemakkelijke route. Vallen, opstaan, kansen krijgen en oppakken, tegenwerking en toch mogelijkheden zien.

Het werk van de Stichting Onderwijsbegeleiding Enschede vinden we op de UT belangrijk. Leerlingen die hun talenten willen ontwikkelen, die graag worden uitgedaagd, kunnen bij Onderwijsbegeleiding terecht. Mede dankzij de Stichting Onderwijsbegeleiding lukt het talentvolle leerlingen die niet zomaar naar de universiteit lopen om daar toch te komen. In de volle breedte van het onderwijs geldt dat als meer leerlingen een diploma of startkwalificatie halen dit bijdraagt aan de economische kracht van een regio als Twente.
Op dit domein komt de weg van de Stichting Onderwijsbegeleiding met Twente Academy, het Pre University College van de Universiteit Twente samen: leerlingen uitdagen, ondersteunen en inspireren in hun schoolloopbaan en de vele keuzes die daarbij worden gemaakt. Twente Academy, het pre-university college van de UT, is partner van de Stichting Onderwijsbegeleiding op al deze terreinen door kennis en expertise te delen.