Deelname

Wilt u als leerling of sponsor deelnemen aan de ANBI Stichting Onderwijsbegeleiding dan kunt u hieronder meer informatie vinden.

Bent u (de ouder/verzorger van) een leerling uit onze doelgroep?
Indien u voor subsidie in aanmerking komt of denkt te komen, neem dan contact op via info@onderwijsbegeleiding.net of het contactformulier.

Wilt u ons werk sponsoren?
Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de ANBI Stichting Onderwijsbegeleiding en een vast bedrag, een leerling (€50 per maand), een klas (€600 per maand) of een project (n.t.b.) sponsoren, dan kunt u eenmalig of periodiek een bedrag overmaken naar:

Stichting Onderwijsbegeleiding, Rabobank IBAN: NL87 RABO 0177 826 649. Desgewenst vermeldt u de naam van de leerling(en) waar het om gaat.

U kunt ons ook machtigen om het bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven. Dit kun u doen door deze machtigingskaart in te vullen en te mailen naar info@onderwijsbegeleiding.net, of door hem per post op te sturen naar:

Stichting Onderwijsbegeleiding
Hilbertlanden 29
7542 JJ Enschede

Uw gift aan de ANBI Stichting Onderwijsbegeleiding: “Is de beste investering voor een betere toekomst”.

Wilt u bijdragen als vrijwilliger?
Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u meehelpen met onze stichting, neem dan contact op via info@st-onderwijsbegeleiding.nl of het contactformulier.
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via het contactformulier.