Zestig jaar Kansfonds!

Volgende week is het feest! Op 7 september 2017 bestaat Kansfonds namelijk precies zestig jaar!

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

In het lustrumjaar gaat Kansfonds extra aandacht besteden aan een groep mensen die extra kwetsbaar dreigt te worden en een laatste vangnet vindt in een van de ongeveer 200 inloophuizen die Nederland rijk is. Hoe we dit precies doen, vertellen we op 7 september. Afgelopen week maakten we wel vast een prachtige start. Koningin Maxima ging met ons mee naar inloophuis de Jessehof in Delft. Een enorme eer!

21 mei 2016: Kick-off Ouderverzorgerproject Enschede-Zuid

Groep

Locatie: Bonhoeffer College Geessinkweg
Datum: 31 mei 2016

Onderwijsbegeleiding Oost-Nederland biedt hulp in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en mentorschap. Daarnaast worden ouders ondersteund in de begeleiding van hun kind en worden handvatten gegeven om een goed voorbeeld te zijn voor hun kinderen. Dit laatste wordt verwezenlijkt in de vorm van het ouderverzorgerproject. Dit project bestaat uit twee bijeenkomsten. Binnen deze bijeenkomsten worden er verschillende thema’s behandeld, zoals Participatie in de Wijk, Omgaan met Social media en Positief opvoeden anno 2016.

Op dinsdagavond 31 mei was de aftrap van het ouderverzorgerproject in de wijk Zuid (locaties Prins Mauritsschool, Harry Bannink en De Magneet). De leerlingen van de huiswerkbegeleiding en hun ouders, waren uitgenodigd voor deze gezellige avond. De eerste bijeenkomst betreft een combinatie van een aantal educatieve activiteiten voor de leerlingen en kennismaking tussen ouders. Hierbij is samengewerkt met Resto van Harte (onder leiding van Jolande van den Bergh), Alifa (onder leiding van Christine Mulder) en Sport Intens.

Er waren ook nog afgevaardigden, directies vanuit de scholen, voorzitters uit de wijkraden en de wijkkrant en vanuit  de politiek de fractievoorzitter CDA aanwezig die de kickoff mee wilden beleven. We waren zeer verheugd om ze te kunnen verwelkomen.

Ouders en leerlingen werden om 17.30 uur verwelkomt. Ook broertjes en zusjes waren van harte welkom. De leerlingen werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep mocht helpen in de keuken met koken met hulp van Resto van Harte, de tweede groep ging menukaarten maken en de derde groep ging boogschieten onder leiding van Sport Intens. Na 15 minuten werd er gewisseld van activiteit, zodat uiteindelijk iedereen aan elk onderdeel deel kon nemen.

Ondertussen hadden de ouders een interactieve activiteit. Het thema was positief opvoeden in relatie tot ondersteunende huiswerkbegeleiding. De bijeenkomst werd geleid door Christine Mulder van Welzijnsorganisatie Alifa. Er werden diverse stellingen behandeld, waaronder ‘Mijn kind heeft een eigen plek in huis om huiswerk te maken’; ‘Ik communiceer met de mensen van de huiswerkbegeleiding om te weten hoe het mijn kind gaat’; ‘Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij het goed heeft gedaan’; ‘Ik heb voldoende inzicht in de resultaten van de huiswerkbegeleiding’. Door deze stellingen raakten de ouders met elkaar in gesprek en deelden hun hun ervaringen met elkaar.

Tijdens het eten werd er een enquête afgenomen bij leerlingen en ouders, waarbij de huiswerkbegeleiding werd geëvalueerd op verschillende gebieden. Er werden vragen gesteld over de invloed van huiswerkbegeleiding op het kind, de invloed op het gezin en de invloed in de wijk. Ook werd er gevraagd of ze de huiswerkbegeleiding aan anderen zouden aanbevelen. Door hierover in gesprek te gaan met ouders, kon een duidelijk beeld worden verkregen van hun wensen en ervaringen. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat alle ouders de huiswerkbegeleiding aan anderen zou aanraden.

Na het hoofdgerecht was er nog een nagerecht waar de ouders van de leerlingen voor gezorgd hadden. Een ieder had namelijk wat lekkers meegenomen vanuit zijn eigen cultuur voor bij het nagerecht en dit werd over meerdere porties verdeeld.

Al met al was het een geslaagde avond en een goede opkomst van leerlingen en ouders. Naast de leuke en serieuze activiteiten was er plaats voor veel gezelligheid en heerste er een goede sfeer. De avond werd afgesloten door een groepsfoto te maken.

Boogschieten Gezellig eten Interactieve ouderactiviteit

Stichting onderwijsbegeleiding in campagne ‘jij maakt de buurt’

KC15023-02 Jij maakt de buurt_DoekStadskantoor 795x1295_LR-page-001 (1)

In 2016 werden de wijkbudgetten en “Jij maakt de buurt!” gepromoot.

Er waren ontzettend veel mooie initiatieven bij de organisatie “Jij maakt de buurt” binnengekomen.
Wij waren dan ook blij dat het initiatief van Stichting Onderwijsbegeleiding uitgekozen werd om mee te doen in de campagne die vanaf februari 2016 in Enschede-Noord gehouden werd. Zie ook het onderstaande filmpje:

Bezoek aan tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’

foto1

Onderweg naar de reizende tentoonstelling van het Rode Kruis ‘Kind onder Vuur’, vroeg ik aan de leerlingen die bij mij in de auto zaten of ze wisten wat we gingen doen. Eén leerling antwoordde: we gaan naar een tentoonstelling over oorlog, denk ik. De andere leerlingen haalden hun schouders op en mompelden wat over verschrikkelijke oorlog foto’s, die ze misschien te zien zullen krijgen. Zestien leerlingen, waren door de Onderwijsbegeleiding Oost Nederland uitgenodigd om de tentoonstelling ‘kind onder Vuur’ te bezichtigen.

Bij binnenkomst werden de leerlingen ontvangen door een vrijwilliger van het Rode Kruis en werd de groep naar een ontvangstruimte begeleid. Tijdens de introductie werd duidelijk dat we geen oorlog foto’s zouden gaan bekijken, maar gaan luisteren naar de verhalen van vier kinderen die nog in een oorlogsgebied wonen of zijn gevlucht voor de oorlog. De leerlingen kregen elk een opdracht en een boekje mee en zouden in groepjes van vier de opdrachten gaan uitvoeren.

In de zaal waar de tentoonstelling was opgezet, stonden vier grote hokjes. In elk hokje vertelde het ‘kind onder vuur’, door middel van een audio opname zijn of haar verhaal. Mijn groep nam plaats in één van de hokjes en luisterde aandachtig naar het verhaal van Otim. Een 15 jarige jongen uit Oeganda, die zijn dorp is uit gevlucht. Had hij dit niet gedaan, dan had hij misschien als kindsoldaat moeten vechten. Terwijl de leerlingen naar Otim’s verhaal luisterden, hoorde je zachtjes kreten als: O, wat zielig en wat verschrikkelijk. Na Otim’s verhaal gingen de kinderen op een interactieve wijze de moeilijkheden die Otim tijdens zijn vlucht heeft door gemaakt, zelf ervaren.

De leerlingen hebben naar vier verhalen geluisterd van ‘kind onder vuur’ en elk verhaal had zo zijn eigen hartverscheurende gebeurtenis. De leerlingen hebben ervaren hoe het is om een prothese te dragen en om landmijnen te ontwijken. Nadat de leerlingen alle opdrachten hadden uitgevoerd, keerden we terug naar de ontvangstruimte.

Terwijl de leerlingen hun ranja opdronken, werd hen gevraagd wat ze van de tentoonstelling vonden. Geluiden als: ‘interessant’, ‘dit wist ik allemaal niet’ en ‘ik heb veel geleerd’ werden door de leerlingen genoemd. De Stichting Onderwijsbegeleiding besloot de kinderen na afloop nog even te trakteren op iets lekkers. Dit hadden de leerlingen wel verdiend, want de tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’ heeft een behoorlijke indruk gemaakt op de leerlingen.
bewer

DSC_0171

DSC_0215

DSC_0223-2

DSC_0235

Ouderverzorgerproject op het Bonhoeffer College

Groepsfoto ouderverzorgerproject
Afgelopen vrijdagavond (18 maart) was de Kickoff van het ouderverzorgerproject op het Bonhoeffer College (Wethouder Beverstraat 195). Tijdens deze gezellige avond gingen de ouders met elkaar in gesprek en werden er leuke educatieve activiteiten georganiseerd voor de leerlingen die ondersteunende begeleiding volgen bij Stichting Onderwijsbegeleiding.

De leerlingen gingen koken met hulp van Resto van Harte, menukaarten maken en boogschieten onder leiding van Sport Intens. Ondertussen hadden de ouders een interactieve activiteit geleidt door Christine Mulder van Welzijnsorganisatie Alifa met stellingen zoals ‘mijn kind heeft weinig interesse in school’. Door deze stellingen raakten de ouders in gesprek en deelden zijn hun ervaringen met elkaar.

Tijdens het eten werd er een enquête gehouden over wat de leerlingen en de ouders vinden van de huiswerkbegeleiding en konden zij top- en verbeterpunten aandragen. Uit de enquête bleek dat ouders en leerlingen unaniem deze vorm van huiswerkbegeleiding aan anderen willen aanraden. Naast de leuke en serieuze activiteiten was er plaats voor veel gezelligheid en heerste er een goede sfeer. De avond werd afgesloten door een groepsfoto te maken.

Een nieuwsbericht van het Bonhoeffer College over deze avond kunt u lezen op hun site.

De begeleiding biedt expertise die leidt tot steun en toekomstperspectief. De jongeren krijgen hierdoor weer zin om de schouders eronder te zetten. Ze zijn blij met de rust om te werken. De jongeren groeien in niveau, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en motivatie. Dit leidt uiteindelijk tot een goede startkwalificatie op de arbeidsmarkt in Twente en een bijdrage aan onze lokale economie. Door dit ouderverzorgerproject worden de ouders meer betrokken en krijgen ze tools aangereikt om hun kinderen thuis beter te begeleiden en zelf meer te participeren in onze samenleving.

Onderwijsbegeleiding Enschede zet in op laaggeletterdheid

Ondertekening

Stichting Onderwijsbegeleiding Enschede ondertekende woensdag 20 januari de alliantieovereenkomst met Taal voor het Leven, het programma van Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid te signaleren en aan te pakken.
Stichting Onderwijsbegeleiding werkt al sinds 2014 samen met Stichting Lezen & Schrijven. De brede aanpak om niet alleen huiswerkbegeleiding te bieden voor kinderen die een steun in de rug nodig hebben, maar ook mentorschap, coaching en het betrekken van ouders, sluit goed aan op de aanpak Taal voor het Leven.
Het niet goed kunnen lezen en schrijven, en basisvaardigheden in het algemeen, blijkt vaak een belemmerende factor om kinderen goed te kunnen begeleiden. De huiswerkbegeleiders hebben voorlichting gehad in het herkennen van laaggeletterdheid. Stichting Onderwijsbegeleiding heeft in Enschede een belangrijke signalerende functie. Wanneer er sprake lijkt te zijn van laaggeletterdheid, worden ouders via het Taalpunt Enschede geholpen hun taalvaardigheid te verbeteren via onderwijs en/of in samenwerking met een taalcoach.
Om ouderbetrokkenheid te vergroten en om de taalvaardigheid te vergroten, kunnen gezinnen ook deelnemen aan Taal voor Thuis bij het Huis van Verhalen in Prismare. Deze aanpak richt zich op het hele gezin, waarmee ook de taalontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd.

Alliantiepartners zijn essentieel om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te herkennen, het taboe bespreekbaar te maken en samen een manier te vinden om de kansen voor de betreffende persoon te vergroten, zowel in de maatschappij als op de arbeidsmarkt. Zowel organisaties (binnen onder andere het sociaal domein) als bedrijven zijn zeer welkom om eens van gedachten te wisselen.

De ondertekening vond plaats op woensdag 20 januari om 9:30 uur in het Doelab op de eerste verdieping van Bibliotheek Enschede.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Bloemendaal, bibliotheek Enschede Centrum.

 

Ouderverzorgerproject Stroinkshuis

Onderwijsbegeleiding Oost-Nederland biedt hulp in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en mentorschap. Daarnaast worden ouders ondersteund in de begeleiding van hun kind en worden handvatten gegeven om een goed voorbeeld te zijn voor hun kinderen. Dit laatste wordt verwezenlijkt in de vorm van het ouderverzorgerproject. De leerlingen en hun ouders binnen het project Sociaal Economisch Plan hebben dit project al tweemaal eerder doorlopen. Daarom is dit jaar gekozen voor een huisbezoek met daarnaast een feestelijke evaluatiebijeenkomst.

Op een zonnige en warme vrijdagmiddag, 5 juni jongstleden, vond deze feestelijke bijeenkomst plaats in het Stroinkshuis. Hierbij is samengewerkt met vrijwilligersorganisatie DIVA en de fotoclub (onder leiding van Peter). Daarnaast was vanuit Alifa, Christine Mulder aanwezig om gesprekken met ouders te leiden tijdens het eten. 

De leerlingen werden om 16.30 uur verwacht. De groep werd opgesplitst in drie groepen. De eerste groep mocht helpen in de keuken met koken, de tweede groep ging menukaarten maken en de derde groep kregen les van een professionele fotograaf hoe een portretfoto te maken. Na 20 minuten werd er gewisseld van activiteit, zodat uiteindelijk iedereen aan elk onderdeel deel kon nemen. Na afloop van deze educatieve activiteiten, werd iedereen door de professionele fotograaf op de foto gezet. De foto’s zijn ter plekke ontwikkeld en in een fotolijst gedaan, zodat alle leerlingen een aandenken hebben aan deze gezellig dag.

Rond 18.00 uur kwamen de ouders en enkele broertjes en/of zusjes. Allereerst is er een groepsfoto gemaakt, waarna we met zijn allen aan tafel gingen om te genieten van het heerlijke eten, mede gemaakt door de leerlingen. De leerlingen hielpen met het dekken van de tafels en het uitdienen van de gerechten.

Tussen de gerechten door is ouders gevraagd om een verhaal te schrijven over de huiswerk-begeleiding; wat is de invloed van de huiswerkbegeleiding op hun kind en op het gezin? Door hierover in gesprek te gaan met ouders, kon een duidelijk beeld worden verkregen van hun wensen en ervaringen en zijn mooie verhalen uit ontstaan.

Na het hoofdgerecht was er een heerlijk nagerecht waar de ouders van de leerlingen voor gezorgd hadden. Een ieder had namelijk wat lekkers meegenomen vanuit zijn eigen cultuur voor bij het nagerecht en dit werd over meerdere porties verdeeld. Na het eten zijn we met z’n allen naar buiten gegaan om daar de gezellig middag af te sluiten met boogschieten.

Al met al was het een geslaagde middag en avond. De opzet “Genieten, evalueren en leren“ werd als erg plezierig ervaren.

Onderwijsbegeleiding als missie voor gemeente Enschede

De gemeente Enschede wil graag een betrouwbare en mensgerichte overheid zijn. Hierbij leggen zij de nadruk om efficiëntie en een benadering vanuit de samenleving om zo een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.

Als voorbeeld project noemt de gemeente op haar website de betrokken huiswerkbegeleiding van ANBI Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland. Hieronder is dit inspiratieverhaal van de gemeente Enschede te lezen.

Het is maandagavond en in de centrale hal van OBS Twekkelerveld is het stil. Zes jongeren zijn geconcentreerd bezig met hun huiswerk, onder begeleiding van UT studenten. De jongeren zitten op het voortgezet onderwijs, maar komen hier vrijwillig voor hun wekelijkse ondersteuning. Niet alleen omdat het hen betere cijfers oplevert, maar omdat ze het effect van hun schoolsucces dagelijks merken. In de omgang met hun ouders en in een positief gevoel over henzelf. Wim van der Boom, initiatiefnemer van Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland: ‘We zijn zelf eigenlijk ook een beetje verbaasd over het succes. Iedereen gaat er vol voor: de leerlingen, hun ouders en de studenten die de huiswerkbegeleiding uitvoeren. Iedereen wordt er gewoon blij van.’

Wim van der Boom schrijft het succes van de huiswerkbegeleiding toe aan hun werkwijze. Niet alleen de jongeren moeten erachter staan, maar ook hun ouders. Wim: ‘Elke school weet precies welke leerlingen het risico lopen om op het voortgezet onderwijs buiten de boot te vallen (zogenaamde vroegsignalering) Zij vertellen deze jongeren en hun ouders dat onze onderwijsbegeleiding bestaat, en als ze ervoor open staan gaan wij op huisbezoek. Tijdens zo’n gesprek maken de ouders afspraken met hun zoon of dochter; dat er een rustige plek in huis is of wordt gecreëerd om huiswerk te kunnen doen, dat ouders mogen vragen of het werk al af is en mogen overhoren, en dat de mobiel uit moet. Daarnaast volgen ouders een ouder-verzorgerproject, dat hen tools aanreikt om kinderen thuis beter te begeleiden, maar ook zelf een goed voorbeeld te zijn door meer te participeren in onze samenleving. Daarna gaat het vanzelf. Onze onderzoeken naar de tevredenheid van ouders en de ervaringen van de jongeren spreken voor zich.’

‘Een jongen die in 3 VWO nog een opstandige student was belde me laatst op en zei: ‘Ik zit nu op de universiteit, mag ik bij jullie komen werken?’ Nu is hij een enthousiaste begeleider en mentor.’huiswerk-begeleiding-1

Huiswerkbegeleiding op OBS Twekkelerveld, met directeur Bert Lambeck

Geld uit de wijkbudgetten
De stichting begon vier jaar geleden met subsidies uit een aantal fondsen. Die subsidiekraan gaat op 1 oktober 2015 na drie jaar dicht, maar in die periode was de stichting al uitgegroeid tot acht locaties in de stad. Wim: ‘We krijgen ondersteuning via de wijkbudgetten. De verdeling van dit geld wordt bepaald door wijkbewoners zelf, dus elk initiatief waar genoeg draagvlak voor is krijgt een deel van het budget. Dat hebben we ook nodig, want de begeleiding kost 600 euro per jaar voor elk kind. Daarom ben ik nu overal aan het vertellen wat we doen, hoe we het doen en wat de resultaten zijn, om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit LEA, de Lokale Educatieve Agenda. Deze betrokken huiswerkbegeleiding is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar iedereen die ik spreek onderschrijft het belang van capabele studenten met een opleiding die aansluit bij de arbeidsmarkt, minder werkeloosheid en gekwalificeerd personeel voor onze stad. Van de wijkraden tot de wethouders.’

Aanbeveling van schoolhoofd OBS Twekkelerveld
Bert Lambeck, directeur van OBS Twekkelerveld, ziet hoe de jongeren groeien door de huiswerkbegeleiding. Bert: ‘Deze groep kan thuis niet meer begeleiding krijgen, doordat ouders de taal niet spreken, geen tijd hebben of het niveau niet hebben. We zien hier dat de jongeren zich begrepen voelen en blij zijn met de rust om te werken. Er is minder uitval, er zijn geen toestanden thuis en de jongeren weten zich competent. Het zou mooi zijn als we dit over de hele stad kunnen uitrollen en er een permanente buitenschoolse begeleiding van kunnen maken.’