Zestig jaar Kansfonds!

Volgende week is het feest! Op 7 september 2017 bestaat Kansfonds namelijk precies zestig jaar!

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

In het lustrumjaar gaat Kansfonds extra aandacht besteden aan een groep mensen die extra kwetsbaar dreigt te worden en een laatste vangnet vindt in een van de ongeveer 200 inloophuizen die Nederland rijk is. Hoe we dit precies doen, vertellen we op 7 september. Afgelopen week maakten we wel vast een prachtige start. Koningin Maxima ging met ons mee naar inloophuis de Jessehof in Delft. Een enorme eer!

Bedrijvenbezoek Thales Nederland op 6 juli 2017

Om het gezichtsveld van de jongeren uit onze doelgroep te verbreden bezoeken we met hen bedrijven. Doordat toekomstdoelen gaan leven, groeit de motivatie bij jongeren waardoor zij zich beter op hun toekomst kunnen richten.

Dit keer gingen we nader kennis maken met Thales Hengelo, de grootste vestiging van Thales in Nederland met zo’n 1400 werknemers.
Een groep van 12 jongeren vanuit 2 basisscholen uit Hengelo selecteerden wij om een kijkje te nemen achter de schermen.

Na een flesje fris betraden we een mooie filmzaal. Wij kregen een film te zien over de boten die Thales NL wereldwijd voorziet van radarsystemen. Elke boot, elk land heeft zo haar eisen voor een radar. Het hele proces wordt door Thales uitgevoerd. Het ontwerp tot aan de bouw van een radar wordt allemaal in Hengelo uitgevoerd. Middels een leuk animatiefilmpje met lego poppetjes werd dit eenvoudig uitgelegd.
Niet alleen op boten maar ook op het land worden radars gebruikt. Populair is de draagbare radar die o.a. gebruikt wordt in Mali.

Een medewerker vertelde enthousiast over zijn werkzaamheden als Software Engineer en dat Thales altijd wel op zoek was naar mensen met een opleiding in deze sector.

Buiten stond een andere medewerker klaar. Hij gaf een uitleg over de draagbare radar. Door de kinderen naar de radar toe te laten rennen werd op speelse wijze uigelegd hoe de radar de snelheid van een naderend projectiel uit kan rekenen.

De kinderen hadden elk een werkblad gekregen waarop ze aan de hand van vragen konden aangeven wat ze van de excursie vonden. De kinderen reageerden enthousiast en op de vraag wie er later bij Thales wilde gaan werken stak zeker tweederde van de kinderen hun vinger op.

De excursie werd feestelijk afgesloten met een hapje bij McDonalds.

Thales, bedankt voor een leuke inspirerende middag. We komen graag nog een keer langs en zien uit naar een hechte en langdurige samenwerking!

Tussentijdse rapportage 2016-2017

Project Sociale Integratie Jongeren

In deze rapportage presenteren we de resultaten die het afgelopen jaar 2016/2017 zijn geboekt. Dit zal worden gedaan aan de hand van de opgestelde doelstellingen uit het projectplan Sociale integratie jongeren en hun ouders Enschede breed en Hengelo.

Tijdens het ouder-verzorgerproject werden er enquêtes gehouden onder ouders en jongeren. Uit de gehouden enquêtes bleek ook nu dat zij unaniem deze vorm van ondersteuning anderen willen aanraden. Bij dit project waren genodigden vanuit de politiek aanwezig. Zij waren zeer nieuwsgierig naar de bevindingen van ouders en jongeren en raakten enthousiast.

Via onderstaande link kunt u het rapport downloaden.
Tussentijdse Rapportage 2016-2017

29 juni 2017: Ouder/verzorgerproject Bonhoeffer College Geessinkweg

Deelnemende school: De Zuidsprong

Locatie: Bonhoeffer College Geessinkweg
Datum: donderdag 29 juni 2017

Op donderdag 29 juni waren de ouders en leerlingen van de Zuidsprong aan de beurt voor een ouder/verzorgerproject. De Alles-in-één-school de Zuidsprong biedt zorg voor de kinderen en hulp aan ouders. De uitgangspunten van de Alles-in-één-school zijn het zoeken van hulp binnen de eigen kring, het voorkomen en vroegtijdig ingrijpen bij problemen en gezondheid. Kortom, het zelf kunnen beslissen over lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Ook in dit ouder/verzorgerproject betrof het een combinatie van een aantal educatieve activiteiten voor de jongeren en kennismaking tussen ouders. Naast de activiteiten was er plaats voor gezelligheid en heerste er een goede sfeer. Dit project hebben we in samenwerking met Alifa en Resto van Harte verzorgd op het Bonhoeffer College locatie Geessinkweg. Er waren 22 leerlingen met hun ouders en enkele broertjes en zusjes aanwezig.

Een half uur van tevoren stond er al een aantal deelnemers op de stoep te popelen. De jongeren werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep mocht helpen in de keuken met hulp van Resto van Harte, de tweede groep ging menukaarten maken en de derde groep ging boogschieten onder leiding van Sport Intens. Na verloop van tijd werd er gewisseld van activiteit, zodat de jongeren aan elk onderdeel meededen.

Onder leiding van Marieke Bornebroek van welzijnsorganisatie Alifa discussieerden ouders interactief over diverse onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind. Huiswerkplek, meeleven, bespreken van huiswerk en zelfvertrouwen kwamen aan bod. Enkele uitkomsten van de discussies waren:

• Het blijkt vooral van het kind af te hangen hoeveel prikkels het kan verdragen en hoe goed het zich kan concentreren. Ook de situatie van de rest van het gezin heeft invloed op de huiswerkplek.

• Ouders vragen doorgaans wel hoe het met hun kind gaat. Slechts één wachtte tot het kind er zelf over begon. Er bleek een verschil te zijn tussen vragen naar cijfers en vragen naar hoe het kind zich verder voelt. Soms gaat een kind juist beter presteren als af en toe wordt gevraagd hoe hij of zij zich voelt.

• Over huiswerk maken bleek strijd gevoerd te worden. Het is belangrijk om veel te praten en afspraken te maken. Op de vraag of ouders hun kinderen helpen met het maken van huiswerk kwamen gevarieerde reacties. Ouders willen hun kind wel helpen maar lopen daarbij tegen problemen aan. Voor veel ouders is het lastig om te helpen bijvoorbeeld door een migratie-achtergrond of door nieuwe onderwijsmethoden.

• Zelfvertrouwen van kinderen stimuleren kan door positief te blijven. Kinderen mogen fouten maken om hiervan te leren. Verder is het belangrijk om je kind aandacht en vertrouwen te geven.

Het ouder/verzorgerproject werd feestelijk afgesloten met een gezamenlijk diner. Dezelfde enquête als voorheen werd afgenomen bij deze jongeren en ouders, waarbij de begeleiding werd geëvalueerd op verschillende gebieden. Door hierover in gesprek te gaan met ouders, kon een duidelijk beeld worden verkregen van hun wensen en ervaringen. Het toetje was extra bijzonder omdat de ouders van de kinderen zich hiervoor hadden ingezet en een bijdrage hadden geleverd. Naast vanille-ijs voor iedereen konden we proeven van verschillende Nederlandse en buitenlandse hapjes.

Open dag Bonhoeffer College: wij waren er bij!

Op het Bonhoeffer College aan de Geessinkweg was het woensdag 1 februari Open Dag. Basisschoolleerlingen en hun ouders konden kennismaken met de school en met onze onderwijsbegeleiding. Onze stand werd druk bezocht! Wij konden duidelijk maken dat er soms situaties zijn waarin extra onderwijsbegeleiding goed van pas komt. Daarom zeggen wij: we houden contact!20170201_151429 k geplaatstIMG-20170201-WA0000 - vervagen geplaatst

22 november 2016: Kick-off Ouderverzorgerproject Enschede-Zuid

Kick-off-Ouderverzorgerproject Enschede-Zuid

Deelnemende scholen: Basisscholen Harry Bannink, De Windroos en OBS Broekheurne.
Locatie: Bonhoeffer College Geessinkweg
Datum: dinsdag 22 november 2016

OVP20171122_groepsfoto_cr

Op dinsdagavond 22 november was de aftrap van het ouderverzorgerproject in de wijk Zuid (van de locaties Harry Bannink, De Windroos en OBS Broekheurne). De leerlingen van de huiswerkbegeleiding en hun ouders, waren uitgenodigd voor deze gezellige avond. De eerste bijeenkomst betreft een combinatie van een aantal educatieve activiteiten voor de leerlingen en kennismaking tussen ouders. Hierbij is samengewerkt met Resto van Harte (onder leiding van Jolande van den Bergh), Alifa (onder leiding van Christine Mulder) en Sport Intens.

Er waren afgevaardigden vanuit de scholen en de wijkraad aanwezig die de kickoff mee wilden beleven. Ook waren er twee statenleden van de provincie Overijssel aanwezig om te kijken voor het afgeven van een mogelijk subsidie. Dit waren dhr. J. Piksen (woordvoerder Cultureel & Sociaal en Bestuur & Financiën Statenfractie CDA Overijssel) en mw.  G. ter Denge (statenlid CDA). We waren zeer verheugd om ze te kunnen verwelkomen.

 

OOVP20171122_afb1uders en leerlingen mét hun broertjes en zusjes werden om 17.30 uur verwelkomt. De leerlingen werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep mocht Resto van Harte helpen in de keuken, de tweede groep ging menukaarten maken en de derde groep ging boogschieten onder leiding van Sport Intens. Na 15 minuten werd er gewisseld, zodat uiteindelijk iedereen aan elk onderdeel deel kon nemen.

 

 

 

Ondertussen hadden de ouders een interactieve activiteit. Het thema was positief opvoeden in relatie tot ondersteunende huiswerkbegeleiding. De bijeenkomst werd geleid door Christine Mulder van Welzijnsorganisatie Alifa. ErOVP20171122_afb4 werden diverse stellingen behandeld, waaronder ‘Mijn kind heeft een eigen plek in huis om huiswerk te maken’; ‘Ik communiceer met de mensen van de huiswerkbegeleiding om te weten hoe het mijn kind gaat’; ‘Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij het goed heeft gedaan’. Door deze stellingen raakten de ouders met elkaar in gesprek en deelden hun hun ervaringen met elkaar.

 

Tijdens het eten werd er eenOVP20171122_afb2 enquête afgenomen bij leerlingen en ouders, waarbij de huiswerkbegeleiding werd geëvalueerd op verschillende gebieden. Er werden vragen gesteld over de invloed van huiswerkbegeleiding op het kind, de invloed op het gezin en de invloed in de wijk. Ook werd er gevraagd of ze de huiswerkbegeleiding aan anderen zouden aanbevelen. Door hierover in gesprek te gaan met ouders, kon een duidelijk beeld worden verkregen van hun wensen en ervaringen. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat alle ouders de huiswerkbegeleiding aan anderen zou aanraden.

Na het hoofdgerecht was er nog een nagerecht waar de ouders van de leerlingen voor gezorgd hadden. Een ieder had wat lekkers meegenomen vanuit zijn eigen cultuur voor bij het nagerecht en dit werd over meerdere porties verdeeld.

Al met al was het een geslaagde avond en een goede opkomst van leerlingen en ouders. Naast de leuke en serieuze activiteiten was er plaats voor veel gezelligheid en heerste er een goede sfeer!

21 mei 2016: Kick-off Ouderverzorgerproject Enschede-Zuid

Groep

Locatie: Bonhoeffer College Geessinkweg
Datum: 31 mei 2016

Onderwijsbegeleiding Oost-Nederland biedt hulp in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en mentorschap. Daarnaast worden ouders ondersteund in de begeleiding van hun kind en worden handvatten gegeven om een goed voorbeeld te zijn voor hun kinderen. Dit laatste wordt verwezenlijkt in de vorm van het ouderverzorgerproject. Dit project bestaat uit twee bijeenkomsten. Binnen deze bijeenkomsten worden er verschillende thema’s behandeld, zoals Participatie in de Wijk, Omgaan met Social media en Positief opvoeden anno 2016.

Op dinsdagavond 31 mei was de aftrap van het ouderverzorgerproject in de wijk Zuid (locaties Prins Mauritsschool, Harry Bannink en De Magneet). De leerlingen van de huiswerkbegeleiding en hun ouders, waren uitgenodigd voor deze gezellige avond. De eerste bijeenkomst betreft een combinatie van een aantal educatieve activiteiten voor de leerlingen en kennismaking tussen ouders. Hierbij is samengewerkt met Resto van Harte (onder leiding van Jolande van den Bergh), Alifa (onder leiding van Christine Mulder) en Sport Intens.

Er waren ook nog afgevaardigden, directies vanuit de scholen, voorzitters uit de wijkraden en de wijkkrant en vanuit  de politiek de fractievoorzitter CDA aanwezig die de kickoff mee wilden beleven. We waren zeer verheugd om ze te kunnen verwelkomen.

Ouders en leerlingen werden om 17.30 uur verwelkomt. Ook broertjes en zusjes waren van harte welkom. De leerlingen werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep mocht helpen in de keuken met koken met hulp van Resto van Harte, de tweede groep ging menukaarten maken en de derde groep ging boogschieten onder leiding van Sport Intens. Na 15 minuten werd er gewisseld van activiteit, zodat uiteindelijk iedereen aan elk onderdeel deel kon nemen.

Ondertussen hadden de ouders een interactieve activiteit. Het thema was positief opvoeden in relatie tot ondersteunende huiswerkbegeleiding. De bijeenkomst werd geleid door Christine Mulder van Welzijnsorganisatie Alifa. Er werden diverse stellingen behandeld, waaronder ‘Mijn kind heeft een eigen plek in huis om huiswerk te maken’; ‘Ik communiceer met de mensen van de huiswerkbegeleiding om te weten hoe het mijn kind gaat’; ‘Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij het goed heeft gedaan’; ‘Ik heb voldoende inzicht in de resultaten van de huiswerkbegeleiding’. Door deze stellingen raakten de ouders met elkaar in gesprek en deelden hun hun ervaringen met elkaar.

Tijdens het eten werd er een enquête afgenomen bij leerlingen en ouders, waarbij de huiswerkbegeleiding werd geëvalueerd op verschillende gebieden. Er werden vragen gesteld over de invloed van huiswerkbegeleiding op het kind, de invloed op het gezin en de invloed in de wijk. Ook werd er gevraagd of ze de huiswerkbegeleiding aan anderen zouden aanbevelen. Door hierover in gesprek te gaan met ouders, kon een duidelijk beeld worden verkregen van hun wensen en ervaringen. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat alle ouders de huiswerkbegeleiding aan anderen zou aanraden.

Na het hoofdgerecht was er nog een nagerecht waar de ouders van de leerlingen voor gezorgd hadden. Een ieder had namelijk wat lekkers meegenomen vanuit zijn eigen cultuur voor bij het nagerecht en dit werd over meerdere porties verdeeld.

Al met al was het een geslaagde avond en een goede opkomst van leerlingen en ouders. Naast de leuke en serieuze activiteiten was er plaats voor veel gezelligheid en heerste er een goede sfeer. De avond werd afgesloten door een groepsfoto te maken.

Boogschieten Gezellig eten Interactieve ouderactiviteit

Stichting onderwijsbegeleiding in campagne ‘jij maakt de buurt’

KC15023-02 Jij maakt de buurt_DoekStadskantoor 795x1295_LR-page-001 (1)

In 2016 werden de wijkbudgetten en “Jij maakt de buurt!” gepromoot.

Er waren ontzettend veel mooie initiatieven bij de organisatie “Jij maakt de buurt” binnengekomen.
Wij waren dan ook blij dat het initiatief van Stichting Onderwijsbegeleiding uitgekozen werd om mee te doen in de campagne die vanaf februari 2016 in Enschede-Noord gehouden werd. Zie ook het onderstaande filmpje:

Bezoek aan tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’

foto1

Onderweg naar de reizende tentoonstelling van het Rode Kruis ‘Kind onder Vuur’, vroeg ik aan de leerlingen die bij mij in de auto zaten of ze wisten wat we gingen doen. Eén leerling antwoordde: we gaan naar een tentoonstelling over oorlog, denk ik. De andere leerlingen haalden hun schouders op en mompelden wat over verschrikkelijke oorlog foto’s, die ze misschien te zien zullen krijgen. Zestien leerlingen, waren door de Onderwijsbegeleiding Oost Nederland uitgenodigd om de tentoonstelling ‘kind onder Vuur’ te bezichtigen.

Bij binnenkomst werden de leerlingen ontvangen door een vrijwilliger van het Rode Kruis en werd de groep naar een ontvangstruimte begeleid. Tijdens de introductie werd duidelijk dat we geen oorlog foto’s zouden gaan bekijken, maar gaan luisteren naar de verhalen van vier kinderen die nog in een oorlogsgebied wonen of zijn gevlucht voor de oorlog. De leerlingen kregen elk een opdracht en een boekje mee en zouden in groepjes van vier de opdrachten gaan uitvoeren.

In de zaal waar de tentoonstelling was opgezet, stonden vier grote hokjes. In elk hokje vertelde het ‘kind onder vuur’, door middel van een audio opname zijn of haar verhaal. Mijn groep nam plaats in één van de hokjes en luisterde aandachtig naar het verhaal van Otim. Een 15 jarige jongen uit Oeganda, die zijn dorp is uit gevlucht. Had hij dit niet gedaan, dan had hij misschien als kindsoldaat moeten vechten. Terwijl de leerlingen naar Otim’s verhaal luisterden, hoorde je zachtjes kreten als: O, wat zielig en wat verschrikkelijk. Na Otim’s verhaal gingen de kinderen op een interactieve wijze de moeilijkheden die Otim tijdens zijn vlucht heeft door gemaakt, zelf ervaren.

De leerlingen hebben naar vier verhalen geluisterd van ‘kind onder vuur’ en elk verhaal had zo zijn eigen hartverscheurende gebeurtenis. De leerlingen hebben ervaren hoe het is om een prothese te dragen en om landmijnen te ontwijken. Nadat de leerlingen alle opdrachten hadden uitgevoerd, keerden we terug naar de ontvangstruimte.

Terwijl de leerlingen hun ranja opdronken, werd hen gevraagd wat ze van de tentoonstelling vonden. Geluiden als: ‘interessant’, ‘dit wist ik allemaal niet’ en ‘ik heb veel geleerd’ werden door de leerlingen genoemd. De Stichting Onderwijsbegeleiding besloot de kinderen na afloop nog even te trakteren op iets lekkers. Dit hadden de leerlingen wel verdiend, want de tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’ heeft een behoorlijke indruk gemaakt op de leerlingen.
bewer

DSC_0171

DSC_0215

DSC_0223-2

DSC_0235