Algemene Informatie

bELEIDSPLAN EN JAARREKENINGEN

Meer van onze administratieve bestanden nodig?
Neem gerust Contact met ons op.

Beleidsplan:

Jaarverslagen:

Jaarrekeningen:

Balansen:

  • Verkorte Balans 2016
Activa en Passiva:
  • Activa 2015
  • Passiva 2015
Activa en Passiva:

Geschiedenis st. onderwijsbegleiding

In 2010 ben ik commercieel begonnen met het geven van onderwijsbegeleiding. Maar al snel bleek dat de “boven-“ en “middenlaag van de samenleven de huiswerkbegeleiding kunnen betalen, maar dat juist de kinderen waarvan de ouders financieel minder over hebben die begeleiding het harst nodig hebben. Veel van de kinderen hebben naast huiswerkbegeleiding ook op andere vlakken ondersteuning nodig en hebben thuis veel tegenwerken factoren. Drankproblemen, geweld of echtscheiding van de ouders kunnen veel invloed hebben op een kind. Sommige ouders, ondanks hun welwillendheid, missen het niveau, spreken de taal onvoldoende of hebben geen tijd voor hun kind.

Om juist die kinderen te helpen die vanuit thuis niet alle mogelijkheden krijgen heb ik in 2011 het risico genomen om af te buigen naar een maatschappelijke organisatie die niet alleen huiswerkbegeleiding biedt, maar algemene onderwijsbegeleiding. De stichting helpt die kinderen om hun talenten te ontwikkelen en biedt hen kans op een goede toekomst. De bedoeling is om langdurige begeleiding te bieden – tot aan hun diploma – zodat zij op hun beurt weer een steentje aan onze samenleving kunnen bijdragen. De ouders volgen een ouder-verzorgerproject en leren hun kinderen beter te begeleiden in relatie tot onderwijs en zelf een goed voorbeeld te zijn voor hun kinderen.

Wim van der Boom
Directeur

Stichting onderwijsbegeleiding in het nieuws

Over de jaren heen zijn er een aantal nieuwsartikelen geschreven over Stichting Onderwijsbegeleiding. Bekijk ze hieronder!

Tubantia 27-03-2018
Bijspijkeren met fris en koekjes. Studentensteun op VMBO-school.

Tubantia 04-01-2017
Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland nu actief op twee Hengelose scholen.

Algemeen Dagblad 04-01-2017
Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland nu actief op twee Hengelose scholen.

Tubantia 01-02-2016
Receptenwaaiers leveren Stichting Onderwijsbegeleiding in Enschede 13.500 euro op.

Bestuur en Adviseurs

Wim van der Boom

Directeur en projectleider

Gerda ter Denge

Bestuur voorzitter

Jurjen Abbink

Bestuur secretaris

David Koster

David Koster

Bestuur Penningmeester

Thomas Buyukkilic

Bestuur Bestuurslid

Jeroen Goudt


Adviseur

Marianne van Zaalen

Adviseur

Marianne Stevelink

Adviseur

Jaap van Tilburg

Adviseur

WhatsApp Image 2020-08-28 at 12.14.24

Fred Paats


Adviseur

Herm Jan aan het Rot

Adviseur

André Bomers


Adviseur

De directeur is verantwoordelijk voor het welslagen van het project. Daar onder vallen onder andere het onderhouden van contacten met externe partijen, de ontwikkeling van het project en de vertegenwoordiging naar de stakeholders. Hiervoor krijgt de directeur een vergoeding in de vorm van een salaris met onkostenvergoeding.

De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het dagelijkse werk. Hieronder valt het coördineren van de dagelijkse onderwijsbegeleiding en het mentorschap. Maar ook het organiseren en coördineren van de educatieve activiteiten voor jongeren en het coördineren van het ouder-verzorger project. Coördinatoren krijgen een (vrijwilligers)vergoeding.

Verder werkt de Stichting met veel vrijwilligers en studenten die verantwoordelijk zijn voor de onderwijsbegeleiding. Dat houdt de onderwijsbegeleiding zelf in, maar ook het zijn van een rolmodel voor onze leerlingen en de aanwezigheid bij educatieve activiteiten en ouder-verzorger projecten.

De vergoeding voor de vrijwilligers en studenten is in de vorm van een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op een norm rond andere “bijverdien” activiteiten voor studenten. De Stichting werkt samen met studenten omdat deze beschikken over actuele kennis op verschillende gebieden en een goede aansluiting hebben met onze doelgroep. Ze zijn zelf immers nog lerende en zijn recentelijk nog deel geweest van het onderwijs dat onze doelgroep nu ook volgt.

de toekomst begint nu.

Heeft u vragen over de Stichting Onderwijsbegeleiding of wilt u ons financieel steunen? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens of het contactformulier.

ContactadresStichting Onderwijsbegeleiding
Hilbertlanden 29
7542 JJ Enschede
Telefoon06-588 22 688
E-mailinfo@onderwijsbegeleiding.net
KvKKvK-nummer- 51826887   Fiscaal nummer (RSIN): 850.189.032
IBANNL87 RABO 0177 826 649 (t.n.v. Stichting Onderwijsbegeleiding)