Zestig jaar Kansfonds!

Volgende week is het feest! Op 7 september 2017 bestaat Kansfonds namelijk precies zestig jaar!

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

In het lustrumjaar gaat Kansfonds extra aandacht besteden aan een groep mensen die extra kwetsbaar dreigt te worden en een laatste vangnet vindt in een van de ongeveer 200 inloophuizen die Nederland rijk is. Hoe we dit precies doen, vertellen we op 7 september. Afgelopen week maakten we wel vast een prachtige start. Koningin Maxima ging met ons mee naar inloophuis de Jessehof in Delft. Een enorme eer!

Bedrijvenbezoek Thales Nederland op 6 juli 2017

Om het gezichtsveld van de jongeren uit onze doelgroep te verbreden bezoeken we met hen bedrijven. Doordat toekomstdoelen gaan leven, groeit de motivatie bij jongeren waardoor zij zich beter op hun toekomst kunnen richten.

Dit keer gingen we nader kennis maken met Thales Hengelo, de grootste vestiging van Thales in Nederland met zo’n 1400 werknemers.
Een groep van 12 jongeren vanuit 2 basisscholen uit Hengelo selecteerden wij om een kijkje te nemen achter de schermen.

Na een flesje fris betraden we een mooie filmzaal. Wij kregen een film te zien over de boten die Thales NL wereldwijd voorziet van radarsystemen. Elke boot, elk land heeft zo haar eisen voor een radar. Het hele proces wordt door Thales uitgevoerd. Het ontwerp tot aan de bouw van een radar wordt allemaal in Hengelo uitgevoerd. Middels een leuk animatiefilmpje met lego poppetjes werd dit eenvoudig uitgelegd.
Niet alleen op boten maar ook op het land worden radars gebruikt. Populair is de draagbare radar die o.a. gebruikt wordt in Mali.

Een medewerker vertelde enthousiast over zijn werkzaamheden als Software Engineer en dat Thales altijd wel op zoek was naar mensen met een opleiding in deze sector.

Buiten stond een andere medewerker klaar. Hij gaf een uitleg over de draagbare radar. Door de kinderen naar de radar toe te laten rennen werd op speelse wijze uigelegd hoe de radar de snelheid van een naderend projectiel uit kan rekenen.

De kinderen hadden elk een werkblad gekregen waarop ze aan de hand van vragen konden aangeven wat ze van de excursie vonden. De kinderen reageerden enthousiast en op de vraag wie er later bij Thales wilde gaan werken stak zeker tweederde van de kinderen hun vinger op.

De excursie werd feestelijk afgesloten met een hapje bij McDonalds.

Thales, bedankt voor een leuke inspirerende middag. We komen graag nog een keer langs en zien uit naar een hechte en langdurige samenwerking!

Tussentijdse rapportage 2016-2017

Project Sociale Integratie Jongeren

In deze rapportage presenteren we de resultaten die het afgelopen jaar 2016/2017 zijn geboekt. Dit zal worden gedaan aan de hand van de opgestelde doelstellingen uit het projectplan Sociale integratie jongeren en hun ouders Enschede breed en Hengelo.

Tijdens het ouder-verzorgerproject werden er enquêtes gehouden onder ouders en jongeren. Uit de gehouden enquêtes bleek ook nu dat zij unaniem deze vorm van ondersteuning anderen willen aanraden. Bij dit project waren genodigden vanuit de politiek aanwezig. Zij waren zeer nieuwsgierig naar de bevindingen van ouders en jongeren en raakten enthousiast.

Via onderstaande link kunt u het rapport downloaden.
Tussentijdse Rapportage 2016-2017

29 juni 2017: Ouder/verzorgerproject Bonhoeffer College Geessinkweg

Deelnemende school: De Zuidsprong

Locatie: Bonhoeffer College Geessinkweg
Datum: donderdag 29 juni 2017

Op donderdag 29 juni waren de ouders en leerlingen van de Zuidsprong aan de beurt voor een ouder/verzorgerproject. De Alles-in-één-school de Zuidsprong biedt zorg voor de kinderen en hulp aan ouders. De uitgangspunten van de Alles-in-één-school zijn het zoeken van hulp binnen de eigen kring, het voorkomen en vroegtijdig ingrijpen bij problemen en gezondheid. Kortom, het zelf kunnen beslissen over lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Ook in dit ouder/verzorgerproject betrof het een combinatie van een aantal educatieve activiteiten voor de jongeren en kennismaking tussen ouders. Naast de activiteiten was er plaats voor gezelligheid en heerste er een goede sfeer. Dit project hebben we in samenwerking met Alifa en Resto van Harte verzorgd op het Bonhoeffer College locatie Geessinkweg. Er waren 22 leerlingen met hun ouders en enkele broertjes en zusjes aanwezig.

Een half uur van tevoren stond er al een aantal deelnemers op de stoep te popelen. De jongeren werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep mocht helpen in de keuken met hulp van Resto van Harte, de tweede groep ging menukaarten maken en de derde groep ging boogschieten onder leiding van Sport Intens. Na verloop van tijd werd er gewisseld van activiteit, zodat de jongeren aan elk onderdeel meededen.

Onder leiding van Marieke Bornebroek van welzijnsorganisatie Alifa discussieerden ouders interactief over diverse onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind. Huiswerkplek, meeleven, bespreken van huiswerk en zelfvertrouwen kwamen aan bod. Enkele uitkomsten van de discussies waren:

• Het blijkt vooral van het kind af te hangen hoeveel prikkels het kan verdragen en hoe goed het zich kan concentreren. Ook de situatie van de rest van het gezin heeft invloed op de huiswerkplek.

• Ouders vragen doorgaans wel hoe het met hun kind gaat. Slechts één wachtte tot het kind er zelf over begon. Er bleek een verschil te zijn tussen vragen naar cijfers en vragen naar hoe het kind zich verder voelt. Soms gaat een kind juist beter presteren als af en toe wordt gevraagd hoe hij of zij zich voelt.

• Over huiswerk maken bleek strijd gevoerd te worden. Het is belangrijk om veel te praten en afspraken te maken. Op de vraag of ouders hun kinderen helpen met het maken van huiswerk kwamen gevarieerde reacties. Ouders willen hun kind wel helpen maar lopen daarbij tegen problemen aan. Voor veel ouders is het lastig om te helpen bijvoorbeeld door een migratie-achtergrond of door nieuwe onderwijsmethoden.

• Zelfvertrouwen van kinderen stimuleren kan door positief te blijven. Kinderen mogen fouten maken om hiervan te leren. Verder is het belangrijk om je kind aandacht en vertrouwen te geven.

Het ouder/verzorgerproject werd feestelijk afgesloten met een gezamenlijk diner. Dezelfde enquête als voorheen werd afgenomen bij deze jongeren en ouders, waarbij de begeleiding werd geëvalueerd op verschillende gebieden. Door hierover in gesprek te gaan met ouders, kon een duidelijk beeld worden verkregen van hun wensen en ervaringen. Het toetje was extra bijzonder omdat de ouders van de kinderen zich hiervoor hadden ingezet en een bijdrage hadden geleverd. Naast vanille-ijs voor iedereen konden we proeven van verschillende Nederlandse en buitenlandse hapjes.