Onderwijsbegeleiding Enschede zet in op laaggeletterdheid

Ondertekening

Stichting Onderwijsbegeleiding Enschede ondertekende woensdag 20 januari de alliantieovereenkomst met Taal voor het Leven, het programma van Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid te signaleren en aan te pakken.
Stichting Onderwijsbegeleiding werkt al sinds 2014 samen met Stichting Lezen & Schrijven. De brede aanpak om niet alleen huiswerkbegeleiding te bieden voor kinderen die een steun in de rug nodig hebben, maar ook mentorschap, coaching en het betrekken van ouders, sluit goed aan op de aanpak Taal voor het Leven.
Het niet goed kunnen lezen en schrijven, en basisvaardigheden in het algemeen, blijkt vaak een belemmerende factor om kinderen goed te kunnen begeleiden. De huiswerkbegeleiders hebben voorlichting gehad in het herkennen van laaggeletterdheid. Stichting Onderwijsbegeleiding heeft in Enschede een belangrijke signalerende functie. Wanneer er sprake lijkt te zijn van laaggeletterdheid, worden ouders via het Taalpunt Enschede geholpen hun taalvaardigheid te verbeteren via onderwijs en/of in samenwerking met een taalcoach.
Om ouderbetrokkenheid te vergroten en om de taalvaardigheid te vergroten, kunnen gezinnen ook deelnemen aan Taal voor Thuis bij het Huis van Verhalen in Prismare. Deze aanpak richt zich op het hele gezin, waarmee ook de taalontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd.

Alliantiepartners zijn essentieel om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te herkennen, het taboe bespreekbaar te maken en samen een manier te vinden om de kansen voor de betreffende persoon te vergroten, zowel in de maatschappij als op de arbeidsmarkt. Zowel organisaties (binnen onder andere het sociaal domein) als bedrijven zijn zeer welkom om eens van gedachten te wisselen.

De ondertekening vond plaats op woensdag 20 januari om 9:30 uur in het Doelab op de eerste verdieping van Bibliotheek Enschede.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Bloemendaal, bibliotheek Enschede Centrum.