Ouderverzorgerproject Stroinkshuis

Onderwijsbegeleiding Oost-Nederland biedt hulp in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en mentorschap. Daarnaast worden ouders ondersteund in de begeleiding van hun kind en worden handvatten gegeven om een goed voorbeeld te zijn voor hun kinderen. Dit laatste wordt verwezenlijkt in de vorm van het ouderverzorgerproject. De leerlingen en hun ouders binnen het project Sociaal Economisch Plan hebben dit project al tweemaal eerder doorlopen. Daarom is dit jaar gekozen voor een huisbezoek met daarnaast een feestelijke evaluatiebijeenkomst.

Op een zonnige en warme vrijdagmiddag, 5 juni jongstleden, vond deze feestelijke bijeenkomst plaats in het Stroinkshuis. Hierbij is samengewerkt met vrijwilligersorganisatie DIVA en de fotoclub (onder leiding van Peter). Daarnaast was vanuit Alifa, Christine Mulder aanwezig om gesprekken met ouders te leiden tijdens het eten. 

De leerlingen werden om 16.30 uur verwacht. De groep werd opgesplitst in drie groepen. De eerste groep mocht helpen in de keuken met koken, de tweede groep ging menukaarten maken en de derde groep kregen les van een professionele fotograaf hoe een portretfoto te maken. Na 20 minuten werd er gewisseld van activiteit, zodat uiteindelijk iedereen aan elk onderdeel deel kon nemen. Na afloop van deze educatieve activiteiten, werd iedereen door de professionele fotograaf op de foto gezet. De foto’s zijn ter plekke ontwikkeld en in een fotolijst gedaan, zodat alle leerlingen een aandenken hebben aan deze gezellig dag.

Rond 18.00 uur kwamen de ouders en enkele broertjes en/of zusjes. Allereerst is er een groepsfoto gemaakt, waarna we met zijn allen aan tafel gingen om te genieten van het heerlijke eten, mede gemaakt door de leerlingen. De leerlingen hielpen met het dekken van de tafels en het uitdienen van de gerechten.

Tussen de gerechten door is ouders gevraagd om een verhaal te schrijven over de huiswerk-begeleiding; wat is de invloed van de huiswerkbegeleiding op hun kind en op het gezin? Door hierover in gesprek te gaan met ouders, kon een duidelijk beeld worden verkregen van hun wensen en ervaringen en zijn mooie verhalen uit ontstaan.

Na het hoofdgerecht was er een heerlijk nagerecht waar de ouders van de leerlingen voor gezorgd hadden. Een ieder had namelijk wat lekkers meegenomen vanuit zijn eigen cultuur voor bij het nagerecht en dit werd over meerdere porties verdeeld. Na het eten zijn we met z’n allen naar buiten gegaan om daar de gezellig middag af te sluiten met boogschieten.

Al met al was het een geslaagde middag en avond. De opzet “Genieten, evalueren en leren“ werd als erg plezierig ervaren.