Onderwijsbegeleiding als missie voor gemeente Enschede

De gemeente Enschede wil graag een betrouwbare en mensgerichte overheid zijn. Hierbij leggen zij de nadruk om efficiëntie en een benadering vanuit de samenleving om zo een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.

Als voorbeeld project noemt de gemeente op haar website de betrokken huiswerkbegeleiding van ANBI Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland. Hieronder is dit inspiratieverhaal van de gemeente Enschede te lezen.

Het is maandagavond en in de centrale hal van OBS Twekkelerveld is het stil. Zes jongeren zijn geconcentreerd bezig met hun huiswerk, onder begeleiding van UT studenten. De jongeren zitten op het voortgezet onderwijs, maar komen hier vrijwillig voor hun wekelijkse ondersteuning. Niet alleen omdat het hen betere cijfers oplevert, maar omdat ze het effect van hun schoolsucces dagelijks merken. In de omgang met hun ouders en in een positief gevoel over henzelf. Wim van der Boom, initiatiefnemer van Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland: ‘We zijn zelf eigenlijk ook een beetje verbaasd over het succes. Iedereen gaat er vol voor: de leerlingen, hun ouders en de studenten die de huiswerkbegeleiding uitvoeren. Iedereen wordt er gewoon blij van.’

Wim van der Boom schrijft het succes van de huiswerkbegeleiding toe aan hun werkwijze. Niet alleen de jongeren moeten erachter staan, maar ook hun ouders. Wim: ‘Elke school weet precies welke leerlingen het risico lopen om op het voortgezet onderwijs buiten de boot te vallen (zogenaamde vroegsignalering) Zij vertellen deze jongeren en hun ouders dat onze onderwijsbegeleiding bestaat, en als ze ervoor open staan gaan wij op huisbezoek. Tijdens zo’n gesprek maken de ouders afspraken met hun zoon of dochter; dat er een rustige plek in huis is of wordt gecreëerd om huiswerk te kunnen doen, dat ouders mogen vragen of het werk al af is en mogen overhoren, en dat de mobiel uit moet. Daarnaast volgen ouders een ouder-verzorgerproject, dat hen tools aanreikt om kinderen thuis beter te begeleiden, maar ook zelf een goed voorbeeld te zijn door meer te participeren in onze samenleving. Daarna gaat het vanzelf. Onze onderzoeken naar de tevredenheid van ouders en de ervaringen van de jongeren spreken voor zich.’

‘Een jongen die in 3 VWO nog een opstandige student was belde me laatst op en zei: ‘Ik zit nu op de universiteit, mag ik bij jullie komen werken?’ Nu is hij een enthousiaste begeleider en mentor.’huiswerk-begeleiding-1

Huiswerkbegeleiding op OBS Twekkelerveld, met directeur Bert Lambeck

Geld uit de wijkbudgetten
De stichting begon vier jaar geleden met subsidies uit een aantal fondsen. Die subsidiekraan gaat op 1 oktober 2015 na drie jaar dicht, maar in die periode was de stichting al uitgegroeid tot acht locaties in de stad. Wim: ‘We krijgen ondersteuning via de wijkbudgetten. De verdeling van dit geld wordt bepaald door wijkbewoners zelf, dus elk initiatief waar genoeg draagvlak voor is krijgt een deel van het budget. Dat hebben we ook nodig, want de begeleiding kost 600 euro per jaar voor elk kind. Daarom ben ik nu overal aan het vertellen wat we doen, hoe we het doen en wat de resultaten zijn, om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit LEA, de Lokale Educatieve Agenda. Deze betrokken huiswerkbegeleiding is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar iedereen die ik spreek onderschrijft het belang van capabele studenten met een opleiding die aansluit bij de arbeidsmarkt, minder werkeloosheid en gekwalificeerd personeel voor onze stad. Van de wijkraden tot de wethouders.’

Aanbeveling van schoolhoofd OBS Twekkelerveld
Bert Lambeck, directeur van OBS Twekkelerveld, ziet hoe de jongeren groeien door de huiswerkbegeleiding. Bert: ‘Deze groep kan thuis niet meer begeleiding krijgen, doordat ouders de taal niet spreken, geen tijd hebben of het niveau niet hebben. We zien hier dat de jongeren zich begrepen voelen en blij zijn met de rust om te werken. Er is minder uitval, er zijn geen toestanden thuis en de jongeren weten zich competent. Het zou mooi zijn als we dit over de hele stad kunnen uitrollen en er een permanente buitenschoolse begeleiding van kunnen maken.’