Sociale integratie jongeren Enschede Zuid

“Het VSBfonds verleent studiebeurzen aan studenten en ondersteunt stichtingen en projecten die de samenleving verbeteren.

Ik heb zo’n studiebeurs gekregen en mij is gevraagd om een klein onderzoek te doen naar de stichting Onderwijsbegeleiding, Sociale integratie jongeren Enschede-Zuid.

Hiervoor heb ik een bezoek gebracht op de werkvloer en heb ik met dhr. Wim van der Boom, een leerling, een begeleider, een ouder en met de wijkcentrumbeheerder een onderhoud gehad en heb het project in de praktijk zien functioneren. Hieruit bleek het volgende:

De stichting is gevestigd in verschillende wijkcentra waarmee de stichting intensief samenwerkt. Ze helpen kinderen van 8-18 jaar die uit financieel zwakke gezinnen komen en ondergesneeuwd dreigen te raken door bijvoorbeeld een moeilijke gezinssituatie. Ze willen de jongeren helpen een goede toekomst te creëren.

Daarbij wil de stichting de jongeren doelen laten stellen en motiveren voor de langere termijn. Daarnaast trachten ze schooluitval te voorkomen en de jongeren een volwaardig lid van de maatschappij te laten worden.

Om de doelen te realiseren heeft de stichting diverse projecten opgezet in de vorm van ondersteunende onderwijsbegeleiding, mentorschap en indien noodzakelijk extra individuele ondersteuning . maar ook educatieve activiteiten, opdat kinderen zich kunnen ontplooien.

Het bijzondere aan de stichting is dat ze de ouders er bij betrekken middels het ouder-verzorger project. Zo worden ouders geïnspireerd om kinderen positief op te voeden, maar worden zij zelf ook geholpen om na te denken over hun integratie in de maatschappij en hierin te participeren.

Uit onderzoek bleek dat de jongeren perspectief zien, meer zelfvertrouwen krijgen, de resultaten vooruit gaan, het gezinsleven beter wordt en het een positieve invloed heeft in de wijk. Alle deelnemers zijn dan ook zeer tevreden met de stichting.”

Lars Assen
Enschede 29 mei 2013

Comments are closed.