Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

In dit onderzoek voor Onderwijsbegeleiding Oost Nederland zijn er ouders van de kinderen die onderwijsbegeleiding volgen geënquêteerd. Wijkvoorzieningencentrum Stroinkshuis en wijkvoorzieningencentrum Prismare hebben ons gevraagd drie gebieden te onderzoeken:

  • wat de invloed van deze begeleiding op kind is
  • wat de invloed op het gezin is
  • wat de invloed op het kind in de wijk is

Als laatste is nog gevraagd of de ouders de begeleiding aan anderen zouden aanbevelen.

Conclusie onderzoek
Op alle onderzochte gebieden zijn de ouders erg positief. Alle vragen zijn door tenminste 90% van de ouders beantwoord met tenminste ‘aardig tevreden’ of ‘aardig verbeterd’.

Bij de invloed van de begeleiding op het kind zelf is alles positief beantwoord, dit vertaalt zich bij verreweg de meeste jongeren in (sterk) verbeterde cijfers. Wanneer er gekeken wordt naar de gezinnen is er het minste invloed van de begeleiding op de sfeer binnen het gezin, maar ook hier zien de meeste ouders een verbetering. Wanneer gekeken wordt naar de wijken heeft de begeleiding op alle gebieden een positieve invloed.

Ook de jongeren zelf zijn op alle gebieden erg positief. Praktisch alle jongeren zijn op alle gebieden tenminste ‘aardig tevreden’ en vaak is meer dan de helft van de jongeren zelf 100% tevreden.

Uit deze enquête blijkt duidelijk dat zowel ouders als jongeren erg tevreden zijn over Onderwijsbegeleiding Oost Nederland.

→ lees volledig onderzoek