Verslag ouder/verzorger project

Verslag van de uitgevoerde  thema’s voor de ouders van de huiswerkbegeleiding.

Van de 4 themabijeenkomsten zijn er 3 uitgevoerd door Alifa (Lidy Koerselman) en
een door het Loes Loket Enschede.

Opvoeden in 2 culturen.

Door middel van stellingen, vragen en een stukje interactie hebben we de ouders laten nadenken over het opvoeden in een andere cultuur.

We hebben met elkaar gesproken over de opvoeding en scholing  die de ouders hebben gehad in hun land van herkomst.

Dit is erg interessant, omdat het een zeer gemixte groep is.
Er zijn ouders uit Marokko, Syrie, Turkije, Polen, Nederland en Irak.

Ook kwam ter sprake hoe men in  Nederland  opvoedt.
Belangrijk is dat ouders gaan inzien dat een opvoeding letterlijk tussen 2 culturen in erg nadelig voor het kind kan zijn.

Zij  kunnen op school buiten de boot vallen, omdat er geen aansluiting is bij Nederlandse kinderen. Dit kan ook een nadelige invloed hebben op schoolprestaties
en kan zelfs uitmonden in storend en agressief gedrag (vaak in de pre/puberteit).
De ouders stonden erg open voor deze discussie.

Het gebruik en de gevaren van internet (uitgevoerd door Loes Loket Enschede).

Bij de uitleg van dit onderwerp is o.a. gebruikgemaakt van laptops en een beamer.

Er is ook gesproken over de manier waarop ouders hun grenzen kunnen aangeven bij het gebruik van internet.

Pubers opvoeden anno 2013.

Tijdens deze bijeenkomst  hebben we met elkaar gekeken naar verschillende opvoedstijlen.

Ook hierbij vindt er een stukje bewustwording plaats over de vraag: hoe voed ik eigenlijk mijn kind op en past dat wel in Nederlandse cultuur?
Vaak ook omdat vanuit de oosterse culturen nogal autoritair opgevoed wordt.

Het is ook belangrijk om de ouders te laten zien dat, vanuit een positieve opvoeding/houding en een goed contact met je kind, men beter in staat is om het kind te stimuleren tot het maken van het huiswerk.

Stimuleren van ouders bij vrijwilligerswerk en betrokkenheid school/huiswerk.

Aan de hand van stellingen hebben we over deze onderwerpen gesproken.
Ook over het belang van betrokken-zijn bij de school.
Er was een positieve sfeer en de meesten zijn bereid om zich in te zetten als vrijwilliger.

 

Comments are closed.