Welkom

Welkom op de website van de ANBI Stichting Onderwijsbegeleiding

Onze doelstelling is het verlenen van steun aan leerlingen en/of jongeren die het nodig hebben om de studie-en informatieverwerking weer op de rit te krijgen zodat motivatie en zelfvertrouwen toenemen en de talenten verder tot uitdrukking komen, in het belang van hun maatschappelijke ontplooiing en welzijn, en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Kerntaak
De ANBI Stichting Onderwijsbegeleiding tracht haar doel te verwezenlijken door het genereren van gelden ten behoeve van huiswerkbegeleiding en training aan leerlingen en/of jongeren en/of hun ouders/verzorgers. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het ideële werk van de Stichting Onderwijsbegeleiding wordt voor het grootste deel gedaan door vrijwilligers die capabel zijn om de doelstellingen van Stichting Onderwijsbegeleiding te verwezenlijken. Te weten: docenten uit het onderwijs, jeugdzorg, ervaringsdeskundigen, bestuurders en verder iedereen die kundig is om een van deze of aanvullende taken te realiseren.

Gelieve het contactformulier in te vullen of bel ons gerust even.